Úvod » Efektívna správa IT » Cloud ALISON Service Desk


    

Cloud ALISON Service Desk

3 - dňový test

 

Číslo produktu: ASD_demo
Výrobca: ALISON

do košíka:
  ks  

Riešenie Cloud ALISON Service Desk zabezpečuje plnohodnotnú funkcionalitu service desku bez nárokov na vlastnú hardvérovú infraštruktúru. Celé riešenie je prevádzkované v cloude  a dokáže poskytnúť všetky služby spojené s riadením IT požiadaviek vo vašej firme.

Výhody Cloud ALISON Service Desku

 • Žiadne náklady na HW a SW
 • Žiadne náklady spojené so správou Service Deskového systému
 • Plná funkcionalita Service Desku s podporou ITIL
 • Predefinovaný katalóg služieb
 • Neobmedzená dostupnosť systému
 • Garantovaná aktuálnosť systému
 • Vysoká úroveň ochrany zverených dát
 • Garantovaná bezpečnosť prístupu do systému prostredníctvom SSL
 • Automatické zálohovanie dát/vysoká úroveň prevencie straty dát

Možnosti riešenia Cloud Service Desk

Riešenie Cloud ALISON Service Desk poskytuje plnú funkcionalitu service desk riešenia. Požiadavky je možné do systému zadávať prostredníctvom internetu z ľubovoľného miesta na Zemi. Všetky úkony, či už z pohľadu žiadateľa alebo riešiteľa, sú spracovavané v cloud prostredí čím sú nezávislé od lokálnych vplyvov.

Softvér ako služba – „SaaS“

Riešenie Cloud Service Desk pracuje na princípe softvér ako služba, v skratke SaaS, čo je spôsob ako doručiť funkcionalitu SW aplikácie užívateľovi prostredníctvom internetu. Namiesto toho aby sa aplikácie ťažkopádne inštalovali na lokálne pracovné stanice alebo server, pristupuje k nim užívateľ z ľubovoľného miesta prostredníctvom internetu. Aplikácie sú umiestnené v prostredí cloudu. Týmto spôsobom sa užívateľ oslobodí zároveň od platenia poplatkov za podporu a aktualizácie SW.

Ochrana a zabezpečenie dát

Riešenie Cloud ALISON Service Desk od spoločnosti ALISON Slovakia sa vyznačuje vysokou mierou ochrany a zabezpečenia zverených dát. Zálohovanie systémov je vykonávané na dennej báze. Prísne a profesionálne nastavené bezpečnostné politiky garantujú, že do systému pristúpi len užívateľ, ktorý je na to oprávnený a vykonáva úkony v súlade so svojimi právami.

ALVAO

Riešenie ALISON Service Desk je postavené na platforme profesionálneho, ITIL certifikovaného produktu ALVAO Service Desk. ALVAO je systém pre moderné organizácie a IT oddelenia, ktoré chcú spoľahlivo riadiť všetky úlohy. Systém je vhodný na riadenie nie len podnikového IT, ale aj iných na služby orientovaných oddelení. Vďaka ALVAO Service Desk jednoducho zadefinujete služby, ktoré poskytujete, a vybavíte aj zložité úlohy a ich riešenia podľa zadefinovaných procesov.

Základná charakteristika

 • Intuitívne ovládanie podobné práci s e-mailom
 • Otvorená architektúra stromu služieb
 • Pracovné postupy (workflow)
 • Automatické upozorňovanie na neriešené úlohy
 • Aktívne gridy (tabuľky)
 • Jednoduché zadávanie požiadavkov
 • Splňuje nároky štandardu ITIL
 • Lokálne aplikácie aj webové rozhrania
 • Prepojenie s Microsoft Outlook
 • Prepojenie na kalendáre na Microsoft Exchange Servery
 • Podpora technológií Microsoft
 • Multijazyčné prostredie celého systému
 • Schvaľovanie
 • Natívna podpora Microsoft Active Directory
 • Automatická história zmien požiadavkov

Základná funkcionalita

 • Katalóg služieb
 • Založenie ticketu vyplnením formulára na portále
 • Založenie ticketu poslaním e-mailu na určenú e-mail adresu
 • Založenie ticketu prostredníctvom telefónu a operátora
 • Priradenie ticketu určitému riešiteľovi
 • Automatické ukladanie histórie riešenia ticketu
 • Nastavenie termínu vyriešenia
 • Uzatvorenie ticketu s možnosťou schválenia riešenia zadávateľom ticketu
 • Reporty
 • Operatívne posúvanie ticketu medzi riešiteľmi jeho riešenia
 • Operatívne posúvanie ticketu medzi službami v priebehu jeho riešenia
 • V ktoromkoľvek okamihu riešenia, možnosť vynútenia schválenia podľa určitého pravidla
 • Priradenie ticketu určitej službe (najzákladnejšie kategorizovanie)

 

Rozšírené funkcionality

 • Notifikačné e-maily upozorňujúce riešiteľa, operátora, manažéra, žiadateľa o stavu ich ticketov
 • Sledovanie ticketov na portále zadávateľa
 • Ďalšia kategorizácia ticketov (kategórie, obor, priorita, SLA)
 • Možnosť doplňovania informácií do histórie riešení (telefonáty, e-maily, poznámky a ďalšie)
 • Možnosť vytvárania a publikovania bázy znalostí
 • Možnosť vytvárania a publikovania aktualít
 • Definícia vlastných služieb (otvorený hierarchický model)
 • Definícia prístupov, rolí, zodpovedností k jednotlivým službám
 • Definovanie komplexných schvaľovacích pravidiel