Dodávatelia
Aastra

Spoločnosť sa zameriava na telefónnu komunikáciu, pričom ponúka jedno z najkomplexnejších portfólií pre podnikovú sféru, ktoré je možné individuálne prispôsobovať požiadavkám zákazníkov rôznych veľkostí, od malých firiem až po najväčšie korporácie. Jej riešenia sú postavené na otvorených štandardoch, či už ide o internetový protokol alebo tradičné komunikačné sieťové protokoly. Vďaka tomu umožňuje podnikom komunikovať a spolupracovať efektívnejšie. Ponúka širokú paletu technológií pre Unified Communications vrátane serverov, brán, telefónnych terminálov a pokročilých softvérových aplikácií.

Commend

S viac ako 40-ročnými skúsenosťami je Commend jeden z vedúcich svetových výrobcov špecializovaných komunikačných systémov, dorozumievacích a dispečerských zariadení určených pre špecifické požiadavky internej komunikácie v rôznych segmentoch – priemysel, zdravotníctvo (nemocnice, medicínske centrá, liečebne), parkovacie domy a garáže, doprava a dopravná infraštruktúra (tunely, diaľnice, mýtne miesta, verejná hromadná doprava, strediska údržby), záchranné služby (operačné a zásahové strediská zdravotných služieb, hasičské a policajné stanice), administratívne, obchodné centrá, väznice a rôzne iné bezpečnostné aplikácie.

Produktové portfolio zahŕňa komunikačné ústredne – so širokým portfoliom rozhraní pre integráciu externých bezpečnostných, komunikačných a signalizačných zariadení a s možnosťou vytvárania rozľahlých sietí, riadiace hlásky a dispečerské pulty, špecializované koncové zariadenia a hlásky pre rôzne prostredie a oblasti nasadenia (priemyselné, stolové, nástenné, vchodové s integráciou videa, do prostredia SNV, celové a pod.) a nadstavbové aplikácie – vizualizačné aplikácie pre ovládanie systémov prostredníctvom grafického úžívateľského rozhrania na PC, aplikácie pre integráciu kamerových systémov, aplikácie pre záznam a archiváciu udalostí, nahrávacie zariadenia, systém kontroly prístupu a systém ozvučenia.

Trend Micro

Ako globálny líder v oblasti Cloud Security spoločnosť Trend Micro vyvíja riešenia na zabezpečenie Internetového obsahu a managementu hrozieb, ktoré robia svet bezpečnejší pre podniky a spotrebiteľov pri výmene digitálnych informácií. S viac, než 20 ročnými skúsenosťami, je spoločnosť Trend Micro uznávaná, ako líder na trhu v zabezpečovaní serverov, pre poskytovanie najvyššie ocenených klient, server, a cloud riešení na ochranu dát, ktoré zastavujú hrozby rýchlejšie a chránia dáta vo fyzickom,
virtuálnom a cloud prostredí. Poskytovaním, bezpečnosti "z cloudu" so špičkovou ochranou Trend microTM Smart NetworkTM a bezpečnosti "pre cloud" s technológiami pre servery, ukladanie dát a šifrovanie technológie, je spoločnosť Trend Micro najlepšou voľbou pre zabezpečenie vašej cesty ku Cloudu

Rapid7

Rapid7 R je popredným poskytovateľom riešení bezpečnostných rizík. Produkty Manažment zraniteľností Nexpose R a Penetračné testy Metasploit R od spoločnosti Rapid7, umožňujú organizáciám získavať presný, a kontextový pohľad na svoju situáciu v rámci rizík a hrozieb a splniť regulačné kritériá. Riešenia Rapid7 sú používané vo viac ako 1700 podnikoch a vládnych organizáciách vo viac ako 65 krajinách, zatiaľ čo voľne stiahnuteľné produkty spoločnosti sú stiahnuté viac ako jeden milión krát za rok a ďalej vylepšované viac ako 125.000 užívateľmi v rámci bezpečnostnej komunity a prispievateľov. Rapid7 je považovaná za jednu z najrýchlejšie rastúcich bezpečnostných spoločností na celom svete